9.1.10

Syötkö masennuslääkettä lumeeksi?

Helsingin Sanomat uutisoi 8.1. Journal of American Medical Association-lehdessä vastikään julkaistun tutkimuksen SSRI-lääkkeiden tehosta. Tutkimuksessa analysoitiin uudelleen vuosien 1980 ja 2009 välillä julkaistujen satunnaistettujen kliinisten lääkekokeiden aineistoja. Tutkijat saivat käyttöönsä 6 tutkimuksen (718 potilaan) aineistot. Mukaan otettujen tutkimusten pieni määrä johtui aineistolle asetetuista vaatimuksista. Kolmenkymmenen vuoden aikana on tehty satoja satunnaistettuja lääkekokeita. Voi miettiä, ovatko lääketehtaat olleet halukkaita luovuttamaan omia aineistojaan vertailuun. Myös analyysissa edellytetyn mittarin (Hamilton Depression Rating Scale) edellyttäminen on karsinut tutkimuksia.
HRSD on arviointimenetelmä, jossa lievän ja keskivaikean masennuksen pistemäärä on 12-24. Potilaat, jotka saavat yli 25 pisteen arvion luokitellaan vakavasti masentuneiksi. Tutkimuksessa todettiin, että potilaat, joiden depression alkuarviointi oli pienempi kuin 23 eivät hyötyneet lääkityksestä lumeryhmän potilaita enemmän. Kannattaa muistaa, että myös lumeryhmän potilaat on valittu satunnaistamalla masennusoireilusta kärsiviä ihmisiä. Syömällä lumelääkettä tämä ryhmä hyötyi lääkityksestä siis suunnilleen saman verran kuin SSRI-lääkettä (Paxil) käyttänyt ryhmä. Vain alkuarviossa yli 25 HDRS-pistettä saaneet potilaat hyötyivät hoidostaan selvästi enemmän kuin lumeryhmän potilaat.
Tutkimus on rajoituksistaan huolimatta kiinnostava. Duodecim heinäkuussa 2009 päivitetyssä depression käypä hoito suosituksessa todetaan, että keskivaikeassa depressiossa masennuslääkehoito on yleensä tarpeen ja että lievässäkin masennustilassa masennuslääkehoito on aiheellinen. Psykoterapiaa voidaan näissä tapauksissa myös käyttää lääkehoidon rinnalla tai asemesta. Suositus on viiden olemassaolovuotensa aikana ollut varsin vaikuttava. Helsingin Sanomien uutisen mukaan vuonna 2005 masennuslääkkeiden Kela-korvauksia sai 328 000 ihmistä. Vuonna 2008 heitä oli jo yli 408 000. On todennäköistä, että suurin osa tästä ryhmästä kuuuluu tutkimuksen tarkoittamaan lievien- ja keskivaikeiden masennuspotilaiden ryhmään. On kiinnostava seurata, millainen lääketehtaiden ja terveyspalvelujen tuottajien reaktio artikkeliin tulee olemaan.